1. VOORLOPIGE DANKBETUIGINGEN

Deze Algemene Voorwaarden (of “Servicevoorwaarden”, “ToS”, “Gebruiksvoorwaarden”) regelen het gebruik van het online platform “Dancerents” (hierna “Dancerents”, “Ons”, “Onze”, “Wij”, de “(Web)Site”) en moet bedoeld zijn als de enige manier om het gebruik van de Site en elke interactie tussen de Gebruiker (hierna “U”, “de Gebruiker”) en Dancerents te reguleren. Als de "Gebruiker" bedoelen we zowel "Gasten" als "Hosts" van de Website, tenzij anders vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Dancerents wijst de toepassing van eventueel door de Gebruiker opgelegde afwijkende voorwaarden van de hand. Dancerents biedt een technische interface waarmee eigenaren van onroerend goed en beheerders van onroerend goed (hierna "Hosts") huurwoningen kunnen vermelden (hierna "Dansruimten" of "Eigenschappen" of "Vermelding(en)"), inclusief maar niet beperkt tot dansstudio's, fotostudio's , Dansopnamelocaties, artistieke residenties. Alle websitegebruikers mogen dergelijke panden boeken, of ze nu een dansruimte aanbieden of niet. Een Gebruiker die een accommodatie boekt, wordt beschouwd als een "Gast". Een Gebruiker die zijn eigen eigendom verhuurt aan Gebruikers van andere Sites wordt beschouwd als een "Host". Gebruikers kunnen tegelijkertijd gast en gastheer zijn (bijvoorbeeld als een gastheer besluit om de dansruimte van een andere gastheer te huren voor zijn gebruik). Deze algemene voorwaarden zijn beide van toepassing op hosts en gasten in al hun secties, waar deze van toepassing zijn. Dancerents stelt beide partijen ook in staat met elkaar te communiceren via een reeks online tools (de "Diensten").

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen U en Dancerents. Door de Site of de Services te gebruiken, te registreren, te bezoeken of er toegang toe te krijgen, erkent u dat u akkoord gaat met en onderworpen bent aan deze Algemene voorwaarden en de Privacybeleid. Als u niet volledig akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de site. Om gebruik te maken van de Diensten van deze website moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u zich registreert namens een zakelijke entiteit of een andere persoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om de entiteit of andere persoon aan deze Algemene voorwaarden te binden. Door enige vorm van vermelding op Dancerents in te dienen, verklaart u ook dat u de rechten bezit om dat Eigendom en alle gerelateerde inhoud op Dancerents te publiceren. Door u te registreren bij Dancerents verklaart u dat alle informatie die aan Ons en aan ons is verstrekt, waar en correct is. U stemt er verder mee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates van informatie die u eerder op Dancerents hebt ingediend. Als we wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst, zullen we de herziene overeenkomst op de site plaatsen en de datum "Laatst bijgewerkt" bijwerken. Als u het niet eens bent met de herziene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of kunt u deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door een e-mail te sturen naar info@dancerents.com als je al een account hebt aangemaakt. Het beëindigen van uw account houdt geen weigering van deze Servicevoorwaarden in, aangezien het aanmaken van een Account op Dancerents vereist dat u deze Servicevoorwaarden accepteert op het moment van registratie op de Site. Het beëindigen van uw Account heeft geen invloed op de Acceptatie van deze Servicevoorwaarden op het moment van registratie bij Dancerents. Elke herziene Algemene Voorwaarden wordt van kracht na 48 uur na de "Laatst bijgewerkte datum". Als u deze overeenkomst niet beëindigt gedurende 48 uur vóór de datum waarop de herziene voorwaarden van kracht worden, betekent uw voortdurende toegang tot of gebruik van de site en/of diensten dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Als je een van deze algemene voorwaarden schendt, kunnen we je toegang tot en gebruik van de site opschorten, je dansruimte van de site verwijderen, je boekingen en ander ingediend materiaal annuleren en je gasten terugbetalen als je actieve boekingen open hebt staan, in naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar zijn onder deze algemene voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die u oploopt in verband met een dergelijke verwijdering van uw dansruimte en/of annulering van uw boekingen. In het geval dat uw boeking wordt geannuleerd op grond van deze sectie, ontvangt u geen betaling voor een dergelijke boeking en krijgen uw gasten hun geld terug.

2. HOSTS EN GASTEN

2.1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Als gast kun je elke dansruimte boeken die door elke host wordt gehuurd op Dancerents. Tijdens het boeken stemt u ermee in alle kosten te betalen die bij uw boeking zijn inbegrepen, zoals de prijs voor de dansruimte die door de gastheer is bepaald, de kosten van de website (inclusief maar niet beperkt tot servicekosten, belastingen, transactiekosten). Zodra uw boeking is bevestigd, komt er een contract tot stand tussen u, als gast, en de gastheer. U stemt er ook mee in te voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het annuleringsbeleid in deze servicevoorwaarden, het reserveringsbeleid in deze servicevoorwaarden en alle andere standaarden, wetten en regels die door deze site of door de host zijn vastgesteld met betrekking tot het gebruik van deze website of de dansruimtes die voor u beschikbaar zijn. Nadat je een Dansruimte hebt geboekt, zijn jij en de Host volledig en volledig verantwoordelijk voor alles wat het gevolg is van de boeking zelf, inclusief elke wijziging aan de boeking, elke informatie en service die erin is opgenomen en elke wettelijke verantwoordelijkheid die daarmee verband houdt . Dancerents is slechts een platform dat helpt om gasten en hosts met elkaar in contact te brengen en mag nooit worden beschouwd als een partij in de contracten tussen gasten en hosts.

Als Gast en/of Host, meestal als Gebruiker van Dancerents, verklaar je alle verantwoordelijkheden te aanvaarden die voortvloeien uit het huren van een Dansruimte op Dancerents en dat Dancerents, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, niet verantwoordelijk is voor elk risico dat voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van de Dancerents-website en alle inhoud die wordt geleverd door het platform zelf of door een van zijn gebruikers (zowel gasten als hosts), inclusief uw verblijf in een dansruimte, gebruik van een andere hostservice of elke andere interactie die u heeft met andere Gebruikers van Dancerents. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de Diensten die door en op deze Website worden aangeboden waarheidsgetrouwe informatie bevatten, aangezien Dancerents niet in staat is om de juistheid of juistheid van alle informatie die door de Gebruikers van Dancerents wordt verstrekt, te controleren.

2.2. HOSTS

Als Host stem je ermee in dat je op Dancerents handelt als een onafhankelijk individu of entiteit en dat je geen partner, werknemer of werknemer bent voor Dancerents. Als dat het geval is, mag u deze website niet als host gebruiken. U erkent ook dat u als Verhuurder uw eigen Prijs en Voorwaarden kunt bepalen die van toepassing zijn op uw gehuurde panden (Dansruimten). U verklaart dat uw persoonlijke beleid, regels en voorwaarden die van toepassing zijn op uw Dansruimten uniek zijn en dat u ervoor zult zorgen dat uw Gasten zich aan deze regels zullen houden, door duidelijk te maken dat de Algemene Voorwaarden van Dancerents geen deel uitmaken van uw regels voor Dansruimten en dat deze algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op het gebruik van deze site. U verstrekt alleen nauwkeurige en actuele informatie in elke Accommodatie-advertentie en legt de Gasten geen andere voorwaarden of extra kosten op dan die vermeld in de Accommodatie-advertentie. Uw vermelding moet voldoen aan deze Servicevoorwaarden. Uw vermelding kan ook worden goedgekeurd en herzien door ons team. Enkele van de meest voorkomende redenen voor het afwijzen van een vermelding kunnen zijn (maar er kunnen ook andere zijn) die in Dit artikel. Als Host ga je ermee akkoord dat je na ontvangst van een boeking van een Gast alle rechten hebt om de boeking te accepteren of te weigeren. Door de boeking te accepteren, stemt u ermee in te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, aan uw lokale wet- en regelgeving en aan elke andere regel, wet of regelgeving die van toepassing is in uw Land en die door derden wordt gesteld met betrekking tot de verhuur van een woning en elke mogelijke actie ermee verbonden. Als uw lokale wetgeving het verhuren van eigendommen niet toestaat of als deze geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. U verklaart ook dat in geval van overtreding van enige wet als gevolg van uw nalatigheid bij het naleven van deze Servicevoorwaarden, u en alleen u (als individu, rechtspersoon of bedrijf) als enige verantwoordelijk bent voor eventuele juridische stappen die tegen u worden ondernomen. Als Gastheer aanvaardt en verklaart u transparant, eerlijk en bekwaam te zijn met betrekking tot elke interactie met uw Gasten en met de eigendommen (Dansruimten) die u op deze Site huurt. Elke weglating, verkeerde informatie, illegaal of crimineel gedrag of elke andere poging om de Servicevoorwaarden van deze Site te schenden, evenals elke toepasselijke lokale wet, is uw volledige verantwoordelijkheid en u accepteert dat u de volledige verantwoordelijkheid op u neemt voor eventuele juridische stappen die als gevolg daarvan tegen u worden ondernomen. ervan. Als Host verklaar je akkoord te gaan met het Annulerings- en Restitutiebeleid van deze Site, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Als Host ben je ook verantwoordelijk voor het nakomen van je belastingverplichtingen onder de toepasselijke wetgeving van je land. U accepteert elke vergoeding die door Dancerents op uw transacties wordt toegepast als onderdeel van de werking van het platform zelf. Als Host stemt u ermee in om Dancerents een vergoeding te betalen voor elke transactie die op deze Site wordt uitgevoerd; de vergoedingen die worden toegepast op hosts zijn transparant en worden duidelijk vermeld in het gedeelte 'Vergoedingen' van de website. U verklaart op de hoogte te zijn van eventuele kosten die van toepassing zijn op uw transacties op Dancerents. U accepteert dat Dancerents niet verantwoordelijk is voor uw belastingverplichtingen die verschuldigd zijn in het land waar u woont en dat u uw belastinggegevens zelf moet indienen en dat Dancerents op elk moment niet verantwoordelijk is voor uw belastingverplichtingen of in staat zal zijn om aan uw belastingverplichtingen te voldoen namens u. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, procedures, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die wij lijden of maken die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van betalingsoplossingen om online betalingen te ontvangen, in het bijzonder claims van aanbieders van betalingsoplossingen of gasten, en voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit onjuiste belastingberekeningen of indieningen die door u zijn uitgevoerd.

2.3. GASTEN

Als Gast stem je ermee in dat je op Dancerents handelt als een onafhankelijk individu of entiteit en dat je geen partner, werknemer of werknemer bent voor Dancerents. Tevens erkent u dat u zich als Gast dient te houden aan de Prijs en de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gehuurde panden (Dansruimten) en zijn vastgesteld door de Host en/of door Dancerents. Je verklaart je te houden aan het persoonlijk beleid, de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op de Dansruimte die je huurt en dat je ervoor zult zorgen dat jij, als Gast en alle andere Gasten die de Dansruimte huren onder dezelfde boeking, zich aan die regels zullen houden en met deze Servicevoorwaarden. Tijdens het boeken van een Dansruimte en voor de gehele duur van de boeking (een boeking moet als actief en open worden beschouwd tot de laatste minuut van de geboekte datum en tijd is verstreken), verklaart u dat het uw unieke en enige verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen elke gast die de door jou geboekte dansruimte gebruikt, zal zich houden aan deze servicevoorwaarden en dat elk verlies, schade of gevolg dat verband houdt met het feit dat je er niet in slaagt om de gasten onder dezelfde boeking deze servicevoorwaarden te laten naleven, volledig jouw verantwoordelijkheid is. De Verhuurder verstrekt alleen nauwkeurige en actuele informatie in elke Accommodatie-advertentie en zal de Gasten geen andere voorwaarden of extra kosten opleggen dan die vermeld in de Accommodatie-advertentie. Als Gast ga je ermee akkoord dat de Host na het boeken van een Dansruimte alle rechten heeft om de boeking te accepteren of te weigeren. Door het voltooien van een boeking stemt u ermee in te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, aan uw lokale wet- en regelgeving en aan elke andere regel, wet of regelgeving die van toepassing is in uw Land en die door derden wordt gesteld met betrekking tot de huur van een woning en elke mogelijke actie ermee verbonden. Als uw lokale wetgeving het verhuren van eigendommen niet toestaat of als deze geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. U verklaart ook dat in geval van overtreding van enige wet als gevolg van uw nalatigheid bij het naleven van deze Servicevoorwaarden, u en alleen u (als individu, entiteit of bedrijf) als enige verantwoordelijk bent voor eventuele juridische stappen die tegen u worden ondernomen. Als gast accepteert u en verklaart u transparant, eerlijk en bekwaam te zijn met betrekking tot elke interactie met uw hosts en met de eigendommen (dansruimtes) die u op deze site huurt. Elke weglating, verkeerde informatie, illegaal of crimineel gedrag of elke andere poging om de Servicevoorwaarden van deze Site te schenden, evenals elke toepasselijke lokale wet, is uw volledige verantwoordelijkheid en u accepteert dat u de volledige verantwoordelijkheid op u neemt voor eventuele juridische stappen die als gevolg daarvan tegen u worden ondernomen. ervan. Als gast verklaart u het annulerings- en restitutiebeleid van deze site, opgenomen in deze algemene voorwaarden, te accepteren. Als gast bent u ook verantwoordelijk voor het nakomen van uw belastingverplichtingen onder de toepasselijke wetgeving van uw land. U stemt ermee in om elke vergoeding te betalen (duidelijk gespecificeerd in het gedeelte "Vergoedingen" van de Website) die door Dancerents wordt toegepast op uw transacties als onderdeel van de werking van het platform zelf. Als gast accepteert u Dancerents een vergoeding te betalen voor elke transactie die u op deze site uitvoert. U verklaart op de hoogte te zijn van eventuele kosten die van toepassing zijn op uw transacties op Dancerents. Je verklaart tevens de Prijzen en Voorwaarden te accepteren van elke Host wiens Dansruimte je boekt. Als u niet wenst te voldoen aan een van de voorwaarden van deze site of van een host, mag u deze website niet gebruiken. Als je denkt dat voorwaarden die door een Host zijn opgesteld onwettig zijn of in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, kun je de Advertentie of de Gebruiker rapporteren. We zullen uw melding bekijken en indien nodig actie ondernemen. U accepteert dat Dancerents niet verantwoordelijk is voor uw belastingverplichtingen die verschuldigd zijn in uw land van verblijf en dat u uw belastinggegevens zelf moet indienen en dat Dancerents op elk moment niet verantwoordelijk is voor uw belastingverplichtingen of in staat zal zijn om aan uw belastingverplichtingen te voldoen op in jouw naam. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, procedures, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die wij lijden of maken die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van betalingsoplossingen om online betalingen te ontvangen of uit te voeren, in het bijzonder claims van aanbieders van betalingsoplossingen of gasten, en voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit onjuiste belastingberekeningen of indieningen.

3. ANNULERINGSBELEID EN TERUGBETALINGEN

Als Verhuurder kun je op elk moment een Reservering annuleren. Door een reservering van een Gast te annuleren, accepteert u afstand te doen van het bedrag dat de Gast heeft betaald om uw Dansruimte te boeken. Dat geld wordt volledig terugbetaald aan de Gast.

Als gast heb je recht op volledige terugbetaling als een host je reservering annuleert. Als Gast kunt u tot 7 dagen voor de geboekte datum en tijd een reservering annuleren. In dit geval krijgt u een terugbetaling gelijk aan de 75% van het bedrag dat voor de reservering is betaald. Als u als gast een reservering annuleert tussen 7 dagen voor de geboekte datum en tijd en 48 uur voor de geboekte datum en tijd, ontvangt u een terugbetaling gelijk aan de 25% van het bedrag dat voor de reservering is betaald. Als gast kunt u een reservering ook annuleren vanaf 48 uur voor de geboekte datum en tijd, maar in dit geval komt u niet in aanmerking voor restitutie.

In gevallen waarin wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze, ongepaste, illegale en/of verdachte activiteiten en/of de anderszins boeking onze belangen, de belangen van een gebruiker en/of de belangen van een gast/host schaadt, behouden wij ons het recht voor om de boeking te annuleren (of Boekingsaanvraag). U moet Dancerents onmiddellijk op de hoogte stellen als u een probleem heeft met een boeking door contact op te nemen met onze Ondersteuningsteam en door een geschil te openen over de boeking zelf. Dancerents kan alleen ondersteuning bieden voor wat betreft het gebruik van de website (bijvoorbeeld door restituties te verlenen, boekingen te annuleren en door actie te ondernemen tegen een Account dat inbreuk maakt op deze Servicevoorwaarden). Dancerents is niet verantwoordelijk voor en u zult Dancerents niet verantwoordelijk houden voor enige gebeurtenis, actie, schade, verlies of probleem met betrekking tot uw boeking buiten de ruimte op de website. U moet verantwoordelijk zijn voor uw boekingen (zowel als gast als als gastheer) en alle gevolgen die daarmee verband houden. Het boeken van Dansruimtes op Dancerents is op eigen risico. Zorg ervoor dat uw gastheer/gast(en) betrouwbaar zijn voordat u een dansruimte boekt.

4. PRIVACYBELEID

We doen ons best om de privacy van onze gebruikers te beschermen. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we gegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken. Door je te registreren bij Dancerents en deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je deze Servicevoorwaarden EN de onze volledig accepteert Privacybeleid En onze Cookie beleid. Als u het niet met hen of een deel ervan eens bent, mag u deze website helemaal niet gebruiken.

5. BELASTINGEN

Als Dancerents-gebruiker verklaart u dat u als enige verantwoordelijk bent voor wat betreft de nakoming van alle belastingen en verplichtingen, boetes en andere soorten kosten die verschuldigd zijn aan de belastingautoriteiten van uw land in verband met het gebruik van deze Site, inclusief maar niet beperkt tot het boeken van Dance Ruimtes, betalingen accepteren, uw geldsaldo van de site opnemen en andere handelingen die verband houden met geldstromen, geld en belastingen. Elke betaling van omzetbelasting, toeristenbelasting en elke directe en indirecte vergoeding die verband houdt met het gebruik van Dancerents en het beheer van een Advertentie op deze Site en waar het daadwerkelijke onroerend goed zich bevindt, is uw eigen verantwoordelijkheid, die u zult vervullen overeenkomstig aan uw lokale wetgeving en aan elke belastingdienst die belastingen en toeslagen oplegt aan uw activiteit in verband met het huren en boeken van een woning. Dancerents is geen belastingdienst en kan namens u geen belastingaangifte doen. Dancerents is niet in staat om namens u belasting te betalen en geen belastinginformatie te verstrekken over uw transacties en financiële status op Dancerents of verbonden met Dancerents, aangezien elk land andere regels heeft met betrekking tot belastingtoepassing. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het betalen van die belastingen en het verstrekken van correcte informatie aan de betreffende belastingautoriteiten van uw land. Dancerents is niet verantwoordelijk voor eventueel door u aan de Belastingdienst verstrekte onjuiste informatie die u verschuldigd bent aan uw belastingplichtige. U bent verantwoordelijk voor elke belastingdienst die Dancerents verlangt om namens u belasting te betalen en in het geval dat dit gebeurt, dekt u alle vergoedingen en belastingen die Dancerents namens u moet betalen. Wij raden u aan om bij twijfel een belastingadviseur in te schakelen. Dancerents is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van enige belastingregelgeving (ongeacht of dit in uw land van herkomst, verblijf of elders is).

6. DANSERS ROL EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Dancerents is geen vastgoedeigenaar noch exploitant van panden. Dancerents is geen onroerend goed noch een makelaarskantoor. Dancerents is een platform dat tot doel heeft de verbinding tussen hosts en gasten te vergemakkelijken. Dancerents is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op het platform die is gegenereerd door een gebruiker van de site. Dancerents is niet verantwoordelijk voor enige toestand van een Dansruimte, zelfs als de werkelijke toestand van de Dansruimte verschilt van de voorwaarden die worden beschreven in de gerelateerde lijst. U stemt ermee in zich bij Dancerents te registreren en haar Diensten en de Diensten die door haar Hosts worden aangeboden op eigen risico te gebruiken en dat u Dancerents niet verantwoordelijk zult stellen voor enige schade, verlies of gebeurtenis die voortvloeit uit uw correct/oneigenlijk gebruik van Dancerents.

7. VERZEKERING

Dancerents biedt geen enkele vorm van verzekering aan haar Gebruikers. Als Gebruiker van Dancerents (Host/Gast) bent u als enige verantwoordelijk voor het beheren en verstrekken van alle soorten verzekeringen die elk mogelijk aspect dekken van het huren van de Dansruimte van iemand anders voor gebruik door u en uw Gasten en uw Dansruimte naar een andere Site Gebruikers. Dancerents is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade, ongeval aan objecten, eigendommen of personen veroorzaakt door u, uw gasten of derden. Dancerents stelt Gebruikers in staat om met elkaar in contact te komen via privéberichten, boekingen en andere communicatiemiddelen, maar als Dancerents-gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van die communicatie binnen en buiten de Ruimte van de Site. Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om met andere websitegebruikers te communiceren via het communicatiesysteem van Dancerents.

8. VEILIGHEID, ONDERSTEUNING EN GEGEVENS

Indien nodig kunnen we ondersteuning bieden aan onze gebruikers via ons ondersteuningsteam. Ons ondersteuningsteam is in staat om alles te dekken en te helpen met betrekking tot de site-activiteiten die op de site zelf plaatsvinden. Ons ondersteuningsteam is in staat om elke activiteit op de website te onderzoeken met als enig doel assistentie te verlenen aan Dancerents-gebruikers en hun veiligheid te garanderen. Door deze website te gebruiken, geeft u Dancerents en zijn team toegang tot de geschiedenis van de acties die u op de website uitvoert om u indien nodig verder te helpen. Dancerents heeft nooit toegang tot uw privégegevens, inclusief uw betalingsgegevens, die veilig worden versleuteld door onze externe betalingsverwerkers, waarover Dancerents geen controle heeft. Dancerents heeft toegang tot alle informatie die u op de website deelt voor het gebruik van de diensten van de site (inclusief uw eigendomsadres, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw factuuradres, uw woonadres, uw land en postcode en alle andere persoonlijke informatie die u deelt tijdens uw registratie op de website). Door het delen van informatie zoals de eerder genoemde, verklaar je Dancerents en zijn team toe te staan deze informatie te gebruiken voor alle doeleinden die verband houden met de veiligheid van de website en zijn gebruikers, inclusief die van jou. Die informatie zal met niemand worden gedeeld, behalve met juridische autoriteiten in geval van nood of noodgevallen. Dancerents kan haar Gebruikers verder ondersteunen en assisteren. Dancerents zet zich volledig in om haar Gebruikers hulp en ondersteuning te bieden bij alles wat met het gebruik en de activiteiten van de Website te maken heeft. Dancerents is niet verantwoordelijk voor enige consequentie die verband houdt met het niet verlenen van ondersteuning en assistentie aan haar Gebruikers, aangezien Dancerents in dat geval al het mogelijke heeft gedaan om de Gebruiker(s) in nood ondersteuning en assistentie te bieden.

9. GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS

In geval van een geschil tussen gebruikers van de site, is Dancerents niet verantwoordelijk voor enige vorm van interactie tussen die gebruikers. Elke interactie tussen de gebruikers van de site moet worden beschouwd als een interactie tussen gebruiker en gebruiker, of dit nu op Dancerents is of daarbuiten. Dancerents heeft het recht om, maar niet de plicht, te bemiddelen voor de twistende Gebruikers tijdens hun geschil en treedt op als bemiddelaar tussen de partijen. Dancerents moet altijd worden beschouwd als een derde partij die geen contractuele verplichtingen of verplichtingen heeft ten opzichte van de strijdende partijen. Als u denkt dat een Gebruiker in strijd handelt met deze Servicevoorwaarden, kunt u dit melden support@dancerents.com en ons ondersteuningsteam zal uw zaak beoordelen en indien nodig actie ondernemen.

10. BEOORDELINGEN

Na elke boeking, wanneer de Dienst door de Verhuurder aan de Gasten is geleverd, krijgen Gasten en Verhuurders de gelegenheid om een beoordeling achter te laten op elkaars profielen. Als gast of gastheer moet u nauwkeurig en eerlijk zijn in het beoordelen van de andere partij. U mag niet beledigend, lasterlijk of discriminerend zijn, u mag geen valse informatie plaatsen of ongepast taalgebruik gebruiken. Beoordelingen worden niet geverifieerd door Dancerents. Als u vindt dat een recensie materiaal bevat dat in strijd is met deze Servicevoorwaarden, kunt u de recensie en/of het materiaal melden aan support@dancerents.com en ons ondersteuningsteam zal de zaak beoordelen en indien nodig actie ondernemen. Door een recensie te plaatsen die indruist tegen deze Servicevoorwaarden en in het bijzonder tegen dit deel van de Voorwaarden, erkent u dat uw Account tijdelijk of permanent kan worden uitgeschakeld, zonder voorafgaande of verdere kennisgeving van Ons. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt, kun je in beroep gaan support@dancerents.com zonder verdere garanties dat uw zaak wordt heropend of opnieuw wordt beoordeeld door ons ondersteuningsteam.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten, logo's, databases van de website, handelsmerken en ontwerpen op de site en in zijn databases en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, behoren toe aan ons of aan onze licentiegevers. Door uw eigen materiaal op Dancerents te publiceren, inclusief uw bedrijfsinformatie, logo's of andere inhoud die daarmee verband houdt, verklaart u Dancerents toe te staan dat materiaal op de Website weer te geven totdat uw account actief is en dat u volledig de rechten hebt om dat materiaal te gebruiken op Dancerents. Dancerents voor de doeleinden gespecificeerd in deze Servicevoorwaarden. Dancerents claimt geen eigendomsrecht op uw inhoud, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent. U mag materiaal van de Site alleen downloaden en afdrukken om uw overeenkomst met ons bij te houden. U mag op geen enkele andere manier inhoud of materiaal op de Site kopiëren, verzenden, wijzigen, bewerken, opslaan, opnieuw publiceren, opslaan of linken naar enige inhoud of materiaal op de Site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt een e-mail sturen naar info@dancerents.com bij twijfel of verzoeken.

12. VERBODEN HANDELINGEN

Door deze website te gebruiken, is het u niet toegestaan om activiteiten te ondernemen die de website zelf of zijn gebruikers kunnen schaden. Het is ook ten strengste verboden om elke vorm van onwettig gebruik van de website te maken, zoals, maar niet beperkt tot: reverse engineering, hacken, introductie van gevaarlijke programma's en scripts (Trojaanse paarden, spyware of andere virussen en potentiële software die de website of zijn gebruikers zou kunnen beschadigen). ), stelen, verzenden, kopiëren, bewerken, materiaal van deze website overdragen naar andere platforms of externe diensten, mogelijk aanstootgevend materiaal plaatsen of verzenden dat racisme, geweld, haat, naaktheid, pornografie of seksueel expliciete inhoud promoot, systemen vinden om de beveiliging hiervan te omzeilen Website, zich voordoen als andere gebruikers, nepprofielen maken, datamining, robots of spiders gebruiken, intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze website of een deel ervan overdragen.

Als Host mag je je gasten niet vragen om buiten het platform om te betalen. Dancerents is een platform dat u een reeks handige zakelijke tools biedt om meer boekingen te krijgen en uw ruimteverhuur efficiënt en professioneel te beheren. U kunt al onze diensten gratis gebruiken. Als u uw gasten vraagt om hun boekingen buiten het platform te betalen, kan dit leiden tot aansprakelijkheidsproblemen en andere betalingsproblemen die wij niet kunnen dekken. Het is ook in strijd met deze Servicevoorwaarden en het is mogelijk dat uw account hierdoor wordt opgeschort of permanent wordt verwijderd.

Zelfs als het niet verboden is, moedigen we het gebruik van andere communicatiemiddelen dan het Dancerents-berichtensysteem niet aan om oplichting en fraude tussen gebruikers te voorkomen. Dancerents is niet verantwoordelijk voor enige andere communicatie buiten het platform om. Deel uw contactgegevens op eigen risico.

13. DISTRIBUTIE EN PROMOTIE

Door uw materiaal op deze website te plaatsen (inclusief maar niet beperkt tot eigendomsvermeldingen, dansruimte-informatie) stelt u ons in staat om dat materiaal te gebruiken om u te helpen een breder publiek voor uw eigendomsvermelding te bereiken, zelfs op websites van derden. U mag ons een lijst vragen van websites van derden die uw materiaal zouden kunnen verspreiden, als die er zijn, die uw materiaal verspreiden op het moment van uw aanvraag. We kunnen de volledigheid van de bovengenoemde lijst met websites van derden niet garanderen, aangezien we vanwege de aard van internet niet de volledige controle hebben over elke gedeelde link van Dancerents op internet en om deze reden zult u ons niet behouden verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onvolledige informatie die door ons aan u is verstrekt in een poging om de gevraagde informatie te verstrekken.

14. VRIJWARING

U bent als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit schade aan Ons als gevolg van inhoud of een programma dat U verzendt of verzendt dat resulteert in enige schade aan Onze hardware of software, inclusief beschadiging van de Site, het systeem of de gegevens of door het veroorzaken van de falen van de Site, het systeem of fouten daarin. De hierboven genoemde financiële gevolgen omvatten redelijke juridische kosten. Als Dancerents, wij of onze medewerkers verlies of enige vorm van schade lijden aan objecten of mensen in verband met uw schending van deze overeenkomst, uw advertentie of een boeking van uw eigendom, stemt u ermee in de kosten volledig te dekken.

U stemt ermee in om Dancerents en haar directeuren, aandeelhouders, leden, partners, managers, werknemers, dienstverleners, advocaten, sponsors of gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Services in strijd met deze Overeenkomst en/of als gevolg van een schending van deze Overeenkomst en/of een schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Overeenkomst, uw (en iedereen die werkt met u in uw pand of iedereen die bij u is onder dezelfde boeking van het pand) gebruik/huur van een dansruimte (of u nu een gast of een host bent), en/of enige inhoud die u plaatst of verstrekt op of via de diensten zorgt ervoor dat Dancerents aansprakelijk is jegens een ander en/of uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten en/of claims dat een van uw inzendingen van inhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze vrijwarings- en vrijstellingsverplichting blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website.

ONDERHEVIG AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DANCERENTS EN ELKE DIENST DIE DAARIN DOOR ZIJN GEBRUIKERS OF DOOR DANCERENTS ZELF WORDT VERSTREKT, MOET WORDEN BESCHOUWD ALS "AS IS" EN IS OP EIGEN RISICO. DANCERENTS VOERT GEEN ACHTERGRONDCONTROLES UIT BIJ WEBSITEGEBRUIKERS, OF ZIJ GASTEN OF HOSTS ZIJN. DANCERENTS BEOORDEELT DE STAAT VAN DE RUIMTEN NIET EN GARANDEERT NIET DAT ZE VOLDOEN AAN BESTAANDE WETTEN OF AAN ENIGE BIJZONDERE VEREISTEN. WIJ KUNNEN DE VEILIGHEID EN DE VOORWAARDEN VAN EEN DANSRUIMTE DIE OP DANCERENTS IS GEHUURD NIET GARANDEREN. WIJ KUNNEN GEEN CONTROLES VAN DANSRUIMTES UITVOEREN EN ALLES WAT U OP DEZE WEBSITE ZIET, KAN VERSCHILLEN VAN DE WERKELIJKE STAAT ERVAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BOEKINGEN INHERENTE RISICO'S DRAGEN, EN DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN ELKE SOORT BOEKING OF ACTIE UIT TE VOEREN, KIEST U ERVOOR DAT DEZE RISICO'S VRIJWILLIG OP NEMEN. DANCERENTS WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF ALS GEVOLG VAN WANGEDRAG, NALATIGHEID OF ONWETTIGE / CRIMINELE ACTIVITEITEN VAN ALLE GEBRUIKERS OF DERDEN, OF ENIG LETSEL AAN ALLE GEBRUIKERS OF DERDEN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE OPTREEDT AAN DE GEBRUIKERS VAN DANCERENTS, INCLUSIEF UZELF, DERDEN, OF EIGENDOM TIJDENS TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DANSRUIMTES OF HOSTS-DIENSTEN. DOOR DEZE WEBSITE EN HAAR DIENSTEN TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT U BIJ EEN GEBEURTENIS VAN EEN BOEKING ZULT VOLDOEN AAN ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE ZIEKTE VAN COVID-19 EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT.

WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF ZIJN DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, GEVAARLIJKE SCRIPTS, VIRUSSEN OF ANDERE SOORTEN SCHADELIJKE INHOUD, AANGEZIEN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS. WIJ GARANDEREN NIET DAT ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE NAUWKEURIG OF WAAR IS, AANGEZIEN DEZE ONDERHEVIG KUNNEN ZIJN AAN FOUTEN OF KWAADWILLIGE ACTIVITEITEN VEROORZAAKT DOOR PROGRAMMA'S, ACTIES OF SCRIPTS VAN DERDEN DIE WE NIET VOLLEDIG KUNNEN CONTROLEREN OF VOLLEDIG STOPPEN VOORDAT HUN VERSPREIDING KUNNEN WORDEN. WIJ KUNNEN DIT PLATFORM OP ELK MOMENT STOPZETTEN EN WE WIJZEN ALLE VERPLICHTINGEN AF MET BETREKKING TOT HET VOORTZETTEN VAN DEZE WEBSITE OF DE ACTIVITEITEN ERVAN IN DE TIJD.

15. AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS, EN DAT DE DIENSTEN, WAARONDER DEZE WEBSITE, SITEMATERIAAL, GEBRUIKERSINHOUD EN ANDERE MATERIALEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ” BASIS, MET ALLE FOUTEN. "DANCERENTS", "WIJ/ONS", "DE WEBSITE", VERWIJST NAAR HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK VOORTVLOEIEND UIT DE SERVICES. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE DAT: (i) DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; (ii) UW GEBRUIK VAN DIENSTEN ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, COMPATIBEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; OF (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. ALLE INHOUD DIE VIA DIENSTEN WORDT TOEGANG VERKRIJGBAAR, IS OP EIGEN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ELK VERLIES ALS GEVOLG VAN TOEGANG TOT DERGELIJKE INHOUD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE IN WELKE VORM DAN OOK WORDEN AANGEBODEN, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN INDIEN VAN TOEPASSING VOORZICHTIG ZIJN.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT (i) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD; (ii) ALLE MATERIËLE OF IMMATERIËLE VERLIEZEN; (iii) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE EN ENIGE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (iv) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE WEBSITE; (v) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN; (vi) LICHAMELIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE; (vii) ELKE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DANCERENTS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF OORZAKEN VAN ACTIES HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U DANCERENTS HEEFT BETAALD IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN, OF INDIEN MEER HONDERD DOLLAR ($100).

We zullen deze Algemene voorwaarden niet schenden, of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de uitvoering, voortkomend uit omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, uitval van systemen en netwerken, overstroming, brand, explosie, ongeval , natuurrampen of terreurdaden. Wij treden uitsluitend op als incassobureau voor het ontvangen van geld van gasten namens de host voor boekingen die zijn gemaakt op Dancerents en zijn beschikbare betalingsverwerkers. Deze Algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen met betrekking tot hun onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten van welke aard dan ook tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk. Indien niet uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt aangenomen dat er geen verklaring, toezegging of belofte is gedaan. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene voorwaarden niet aangetast.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE SERVICE OF MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN TE STOPPEN.

ALS DE WETTEN VAN UW RECHTSGEBIED DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN JURIDISCHE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, MAG U DEZE WEBSITE OP GEEN ENKEL MOMENT GEBRUIKEN.

ALS DE WETTEN VAN UW RECHTSGEBIED OF VAN UW LAND NIET VOLLEDIG VOLDOEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE VERSCHILLEN TUSSEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN UW LOKALE WETTEN. ALS U ZOWEL DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS UW LOKALE WETGEVING NIET KUNT VOLDOEN, MAG U DEZE WEBSITE EN HAAR DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

Niets in deze algemene voorwaarden heeft invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

17. REKENING

Door een account aan te maken op Dancerents, stemt u ermee in uw persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, persoonlijke ID's en e-mail veilig, veilig en vertrouwelijk te houden. Als u uw inloggegevens kwijtraakt of als u merkt dat iemand anders ze gebruikt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als u uw wachtwoord, e-mail of persoonlijke ID's aan iemand anders geeft, bent u als enige verantwoordelijk voor de gevolgen die daaruit voortvloeien.

Wij zullen en zullen GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TRANSACTIE DIE IS UITGEVOERD MET GEBRUIK VAN UW WACHTWOORD EN/OF ENIG IDENTIFICATIEBEHOREN; ELK ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN UW ID EN WACHTWOORD VOOR UW ACCOUNT OF UW E-MAILACCOUNT KAN LEIDEN DAT U AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD JEGENS DANCERENTS, ANDERE HOSTS/GASTEN OF DERDEN.

We kunnen uw account op elk moment opschorten of annuleren als we, naar eigen goeddunken, vermoeden dat uw account is gecompromitteerd of wordt gebruikt op een ongeoorloofde of frauduleuze manier of als u deze Algemene voorwaarden schendt in een of meer van zijn delen door uw Account te gebruiken op een manier die indruist tegen een deel van de totaliteit van deze Servicevoorwaarden. U kunt om heractivering van uw account vragen, maar we kunnen niet garanderen dat we uw account op elk moment opnieuw kunnen activeren.

18. BETALINGEN, FACTURERING EN KOSTEN

U stemt ermee in om aan deze website alle vergoedingen te betalen voor elk product of elke dienst die u koopt of verkoopt, zowel als host als als gast. Waar van toepassing wordt u gefactureerd via de factureringsmethode die u selecteert via uw accountbeheerpagina of bij het doen van een aankoop. Als u ervoor heeft gekozen om de kosten met een creditcard te betalen, verklaart en garandeert u dat de creditcardgegevens die u verstrekt correct zijn. Door u betaalde vergoedingen zijn niet-restitueerbaar en kunnen veranderen afhankelijk van verschillende factoren, zoals betalingsgateways en -systemen van derden en/of andere elementen die verband houden met de aard van virtuele aankopen op internet en/of de toepasselijke vergoedingen van deze website voor elke transactie naar onderhoudskosten te dekken.

We kunnen de vergoedingen en prijzen die aan u in rekening worden gebracht voor de Services op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat voor Producten die op abonnementsbasis worden gefactureerd, de wijziging pas van kracht wordt aan het einde van de dan geldende factureringscyclus van uw Abonnement. Als u de Service blijft gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord het gewijzigde bedrag te betalen. Als je het niet eens bent met de prijswijzigingen, heb je het recht om de wijziging af te wijzen door je Doorlopende Abonnement op te zeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Wanneer u een betaling doet, moet u een betalingsmethode selecteren en alle benodigde informatie verstrekken om de betaling te verwerken voor het kopen van de Diensten die door deze Website worden aangeboden. U verklaart en garandeert dat dergelijke informatie waar is en dat u bevoegd bent om de door u gekozen betaalmethode te gebruiken. U bent de enige die verantwoordelijk is voor het bijwerken van uw accountgegevens met eventuele wijzigingen. U stemt ermee in om deze Website het bedrag te betalen dat is gespecificeerd in het prijsgedeelte van de aangeboden Diensten (evenals alle toepasselijke belastingen) in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk plan en deze Servicevoorwaarden. U machtigt deze website ook om uw eerder gebruikte betaalmethode of een eventuele nieuwe in rekening te brengen in overeenstemming met de voorwaarden van het toepasselijke betalingsplan (evenals eventuele toepasselijke belastingen) totdat u uw account beëindigt, en u stemt er verder mee in om eventuele kosten te betalen. opgelopen.

Als u een Dienst selecteert met een automatische verlengingsfunctie (“Terugkerend abonnement”), machtigt u Dancerents om uw accountgegevens bij te houden en dat account automatisch in rekening te brengen bij de verlenging van de door u gekozen Dienst, zonder dat u verdere actie hoeft te ondernemen. In het geval dat Dancerents uw account niet kan belasten zoals door u geautoriseerd toen u zich aanmeldde voor een terugkerend abonnement, kan Dancerents, naar eigen goeddunken, u factureren voor uw Service en/of uw toegang tot de Service opschorten totdat de betaling is ontvangen. .

Betalingen worden niet gerestitueerd en er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes. U kunt een doorlopend abonnement op elk moment opzeggen, maar als u uw abonnement voor het einde van de huidige abonnementsperiode opzegt, restitueren wij geen reeds aan ons betaalde abonnementskosten. Na elke opzegging blijft u echter toegang houden tot de service tot het einde van uw huidige abonnementsperiode. Op elk moment en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken kunnen we een korting of promotiecodes verstrekken aan sommige of al onze gebruikers.

Als je je op onze website hebt aangemeld, kun je opzeggen door contact op te nemen met Support op ondersteuning@Dancerents.com

Als u denkt dat er na de annulering ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht, dient u de annulerings-e-mail aan te sturen ondersteuning@Dancerents.com . Tenzij u Dancerents binnen dertig (30) dagen nadat deze voor het eerst op uw betalingsoverzicht verschijnen op de hoogte stelt van eventuele factureringsverschillen, worden deze geacht door u te zijn aanvaard en vrijwaart u Dancerents van alle aansprakelijkheden en schadeclaims die voortvloeien uit een dergelijke fout.

19. GESCHILLEN MET DANSRENTEN

Dancerents zet zich in om deel te nemen aan een consumentvriendelijke geschillenbeslechtingsprocedure alvorens een eventuele arbitrageprocedure in te gaan. In het geval van een geschil tussen u en Dancerents, kunt u rechtstreeks met het Support Team van Dancerents een informele onderhandeling aanvragen. Ten minste 30 dagen voorafgaand aan het starten van een arbitrage komen u en Dancerents overeen om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het geschil en te goeder trouw te proberen te onderhandelen over een mogelijke informele oplossing. De kennisgeving van betwisting moet per e-mail worden verzonden naar info@dancerents.com . De kennisgeving van het geschil moet de volgende gegevens bevatten: de naam van de partij en alle nuttige contactgegevens (beter indien meer dan één), een korte beschrijving van het geschil en de gevraagde voorziening. Als de partijen er niet in slagen het geschil binnen de periode van 30 dagen op te lossen, kan elk van beide partijen arbitrage starten door een schriftelijk verzoek tot arbitrage in te dienen (u kunt dit vinden op www.adr.org) met de AAA en het verstrekken van een kopie aan de andere partij zoals gespecificeerd in de AAA-regels (beschikbaar op www.adr.org).

Houd er rekening mee dat het platform van de Europese Commissie ook een platform biedt voor online geschillenbeslechting. U vindt dit platform onder de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

U en Dancerents komen wederzijds overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijkheid, schending, beëindiging, geldigheid, handhaving of interpretatie daarvan, of enig gebruik van Dancerents Platform, Host Services, Gastenboekingen of enige Inhoud ( gezamenlijk gedefinieerd als "Geschillen") zullen worden beslecht door middel van bindende individuele arbitrage.

U en Dancerents komen overeen dat de volgende oorzaken van actie uitzonderingen zijn op de Arbitrageovereenkomst en zullen worden voorgelegd aan een gerechtelijke procedure bij een bevoegde rechtbank (zoals gedefinieerd in de volgende sectie “Toepasselijk recht en jurisdictie”) (i) elke claim of oorzaak van actie wegens vermeende feitelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, patenten of ander intellectueel eigendom van een partij; (ii) het plegen van een misdrijf, hacken, cyberaanvallen.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De toepasselijke wet op deze Servicevoorwaarden is de Italiaanse wet. De rechtbank van Turijn, Italië, heeft exclusieve jurisdictie met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit deze Servicevoorwaarden.

DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN OP DEZE WEBSITE VERKLAART U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARD.

DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN OP DEZE WEBSITE VERKLAART U EVENEENS DAT U ZORGVULDIG HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARD IN OVEREENSTEMMING MET ART. 1341 – 1342 VAN HET ITALIAANSE BURGERLIJKE WETBOEK, DE VOLGENDE CLAUSULES:

ARTIKEL 2 (HOSTS EN GASTEN); ARTIKEL 5 (BELASTINGEN); ARTIKEL 7 (VERZEKERING); ARTIKEL 8 (VEILIGHEID, ONDERSTEUNING EN GEGEVENS); ARTIKEL 14 (VRIJWARING); ARTIKEL 15 (AFWIJZING VAN GARANTIES); ARTIKEL 16 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID); ARTIKEL 18 (BETALINGEN, FACTURERING EN KOSTEN); ARTIKEL 20 (TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE)

Laatst bijgewerkt: 01 mei 2023

Aanmelden


Als u geen account heeft,
Klik op Register aan het einde van dit formulier. Registreren duurt minder dan 10 seconden!

Register

Reset wachtwoord

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.

Lidmaatschap

Voor deze actie is een actief lidmaatschap vereist, klik op de onderstaande knop om de beschikbare abonnementen te bekijken.